szukaj w treści stron

>>

Informacje podstawowe

>>

Regulamin

>>

Statut

>>

Misja

>>

Skład Zarządu

>>

Wydziały

>>

Rejony Dróg Wojewódzkich

>>

Procedury w urzędzie

>>

Rachunki Bankowe

>>

Zamówienia Publiczne

>>

Ogłoszenia

>>

Praca

>>

Oferty pracy

>>

Wyniki kwalifikacji

>>

Wyniki naboru

>>

Obsługa biuletynu

>>

Redakcja biuletynu

>>

www.bip.gov.pl

  PZDW.content strona główna :: wyniki przetargowWyniki do przetargu na Usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 2018r.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/1/2018

- Zamówienie o wartości poniżej 221 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2018r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich - 28 sztuk na terenie RDW Jasło.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2017r.
Wyniki do przetargu na „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WFU/32/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.11.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2017r.
Wyniki do przetargu na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych– 3 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017r.
Wyniki do przetargu na UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2018 r. – 9 zadań
ZADANIE Nr 1 – RDW Jarosław
ZADANIE Nr 2 – RDW Jasło
ZADANIE Nr 3 – RDW Lubaczów
ZADANIE Nr 4 – RDW Łańcut
ZADANIE Nr 5 – RDW Mielec
ZADANIE Nr 6 – RDW Rymanów
ZADANIE Nr 7 – RDW Stalowa Wola
ZADANIE Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne
ZADANIE Nr 9 – PZDW Rzeszów

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.11.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2018 do 31-12-2018 - 6 zadań

- Numer referencyjny nadany sprawie: PZDW/WZP/243/WD/186/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225,000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów– 2 zadania
- zadanie Nr 1 – dostawa komputerów
- zadanie Nr 2 – dostawa oprogramowania i akcesoriów

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018 - 2020 (8 zadań) – ZADANIE NR 7 – RDW STALOWA WOLA – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16.11.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych”.
Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie” świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 46 szt. drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:
Zadanie Nr 1 - 28 sztuk na terenie RDW Jasło
Zadanie Nr 2 – 18 sztuk na terenie RDW Łańcut

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu trzech obiektów mostowych:
1. most przez potok Baryczka w miejscowości Nozdrzec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 195+636;
2. most przez potok Smolniczek w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 47+796;
3. wiadukt nad koleją w miejscowości Smolnik w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 w km 49+010".

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.11.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.11.2017r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie ekspertyzy określającej rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary z drogą powiatową 1275R Czarna - Białobrzegi - (gr powiatu) - Laszczyny w km 37+290 w m. Dąbrówki".

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017r.
Wyniki do przetargu na Obsługa przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900) w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275 ÷ 23+399 w 2018 roku w dni robocze od godziny 6 do godziny 20 tj. 14 (czternaście) godzin.


Numer referencyjny nadany sprawie: PZDW/WZP/243/WM/51/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.10.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna:
1. most przez potok Żukra w miejscowości Jabłonki w km 28+476;
2. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+785;
3. most przez potok bez nazwy w miejscowości Habkowce w km 34+914”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Obsługę systemu alarmowego wraz z konserwacją i serwisowaniem, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644.

Numer referencyjny nadany sprawie: PZDW/WZP/243/WM/49/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 23.10.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.10.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW - zakup wraz z montażem barier ochronnych:
Zadanie Nr 1 - na terenie RDW Rymanów w ciągu drogi Nr 889 km 30+300
- 30+480 m. Szczawne.
Zadanie Nr 2 - na terenie RDW Stalowa Wola w ciągu drogi Nr 858
w km 4+787 – 5+008.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyz technicznych dwóch mostów:
1. przez potok Jabłonki w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 29+066;
2. przez rzekę Tanew w miejscowości Narol w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+342”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usługi monitoringu pracy pojazdów do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017-2020

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą gniazd do znaków oraz uchylnych słupków przeszkodowych U-5b

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/176/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 2017 rok

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/175/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka polegająca na budowie chodnika w km 9+450 – 9+643 strona lewa w m. Kielnarowa i Borek Stary.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/50/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław polegająca
na budowie chodnika W km 11+480 – 11+847 str. lewa w m. Nielepkowice

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/49/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w miejscowości Szufnarowa w km 41+279”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Jasionów - Buków, km 6+700 – 8+560 - roboty wykonywane w km 6+700 - 8+100.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/171/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia Dolna, km 208+160-208+690 i km 209+577-209+747.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/169/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz
z budową mostu na rzece Wisłoka.”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 16.10.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)”

- Planowane jest częściowe współfinansowane projektu z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 13.10.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2018 - 5 zadań.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WA/9/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut – zadanie nr IV.12- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/167/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 12.10.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Pułanki, km 30+142 – 30+300.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/163/2017.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj
w miejscowości Zarzecze, km 1+800 – 2+200- roboty wykonywane w km 1+930-2+200

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/164/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w miejscowości Wołkowyja, km 13+600 – 17+130 (odcinkami)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław - zadanie nr I.5 - II przetarg

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/155/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 05.10.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 07.10.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590– 4+876 w miejscowości Majscowa” - II przetarg

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/48/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – zadanie nr VII.3 – II przetarg.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/153/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 27.09.2017r., opublikowane w dniu 30.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu 2-4 mm w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 6 zadań.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/148/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 25.09.2017r., opublikowane w dniu 29.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2017r.”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/154/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w DUUE w dniu 28.09.2017r. opublikowane w dniu
Wyniki do przetargu na Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej funkcjonowania odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze,
km 0+390 ÷ 0+965 wraz z opracowaniem projektu budowlanego sposobu odwodnienia drogi oraz uzyskania koniecznych decyzji na wykonanie robót budowlanych.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/149/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w latach 2018-2020.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/144/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 21.09.2017r., opublikowane w dniu 26.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 890 na odcinku od km 21+800 do km 22+474, na terenie planowanej inwestycji polegającej na realizacji zadań pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932 – 22+072 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+153 – 22+285”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/47/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w DUUE w dniu 26.09.2017r. opublikowane w dniu 29.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 – 76+236 w m. Żurawica.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/45/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło- Nowy Żmigród -Krempna -Ożenna -granica państwa w km 19+910 - 20+290 w m. Kąty

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie odmulania rowów wraz ze ścięciem poboczy na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/146/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą materiałów do ustawiania zasłon przeciwśnieżnych – 2 zadania

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/145/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2018 - 2020 roku – Zadanie 1-15

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 20.09.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno poprzez budowę chodnika w km 10+283 – 10+823,8 w m. Czarnorzeki

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/44/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie stosownych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr:
878 Stobierna-Rzeszów-Dylągówka na odcinku Tyczyn – Dylągówka,
877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dylągówka-Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary,
835Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/19/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DUUE w dniu 18.09.2017r. opublikowane w dniu 22.09.2017r.
Wyniki do przetargu na 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+115 – 22+443 polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/26/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego–Antoniów-Gorzyce polegająca na budowie chodnika w km 25+900 – 26+050” str. prawa w m. Gorzyce i Wrzawy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Doraźne sprzątanie pasa drogowego ze śmieci z opróżnianiem koszy wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa na odcinku dojazdu do przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572 - dla potrzeb RDW Lubaczów”

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/139/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/41/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. „cicha nawierzchnia” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik – Leżajsk.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW
- ZADANIE NR 1 RDW Jarosław, Baza Ruszelczyce


Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań” - II zadanie nr 9

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/22/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 04.09.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Dostawę posypywarek 6 szt. – zadanie Nr 1 – II Przetarg”


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WA/7/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
Wyniki do przetargu na REMONT (ODNOWA) DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 889 SIENIAWA - BUKOWSKO - SZCZAWNE W KM 26+870 – 27+270 M. PŁONNA

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Biłgoraj
w miejscowości Zarzecze, km 1+800 – 2+200

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/133/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
Wyniki do przetargu na 1. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko w m. Bukowsko, km 17+080 - 18+080 - roboty wykonywane w km 17+180 - 18+080.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne - budowa chodnika od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – granica państwa w miejscowości Krempna, km 29+320 – 29+870

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WRI/40/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 31.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 02.09.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski
– Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083
oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/29/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018 - 2020 (8 zadań)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 29.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont przepustu drogowego 3 Ø 200 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 39+527 w miejscowości Radoszyce”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont masą placu składowego na Bazie Materiałowej RDW Rymanów w m. Brzozów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica
w miejscowości Medynia Głogowska, km 10+140 – 11+100

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu żelbetowego Ø 100 w m. Łączki Kucharskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w km 27 +415.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna:
1. most przez potok Czarny w miejscowości Polana w km 37+731;
2. most przez potok Głuchy w miejscowości Polana w km 38+408”


- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/38/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28.

Zadanie jest planowane do współfinansowania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 18.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w miejscowości Szklary, km 35+080 - 35+830.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Gorliczyna, km 144+800 – 145+300

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań) – II przetarg – Zadanie Nr 3 RDW Lubaczów, Zadanie Nr 7 – RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Gorzyce w miejscowości Chwałowice polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi od km 14+872,50 ÷ 16+608,30, etap I od km 14+872,50 ÷ 15+235,81

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków od km ok. 1+650 do km ok. 1+850 wraz zabezpieczeniem osuwiska
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Uherce Mineralne”.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/18/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce - budowa chodnika w km 30+735÷30+831,80 str. lewa i w km 30+551÷30+975 str. prawa w m. Frysztak i Pułanki”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/38/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Żurawica w km 57+800-58+400 m. Chorzów.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/123/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate – gr. państwa w km 67+348,26 ÷ 67+514,30 w m. Cisna.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/37/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawę piasku drogowego w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań - II przetarg - Zadanie Nr 8 RDW Ustrzyki Dolne

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 17.08.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 18.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 – roboty w km 52+310 – 52+880 - III przetarg.

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/120/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 8+600 - 8+996 w m. Ustrobna”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/36/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w miejscowości Hadle Kańczuckie – Hadle Szklarskie, km 171+613 – 172+563.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce
w km 22 + 292 -22 + 410,60 w m. Kożuchów”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/35/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+563÷27+752 str. lewa w m. Łączki Kucharskie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 – 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/34/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów
– Krowica Hołodowska – gr. państwa polegająca na budowie ścieżki rowerowej
z możliwością ruchu pieszych usytuowanej po stronie lewej za rowem
w km 0 + 965 ÷ km 1 + 890 w m. Dachnów”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa poprzez budowę chodnika w km 36 + 171 do km 36 + 392 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/32/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza
w km 7+495 - 7+657 w m. Żyznów”


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/30/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja.”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/15/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2016 rok.

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WZR/2/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Poprawa szorstkości nawierzchni bitumicznej metodą śrutowania śrutem stalowym na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/117/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski
– Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie
ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 9+937,80 ÷ 10+083
oraz w km 10+083 do km 10+480 w m. Wola Baranowska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/29/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – granica państwa w miejscowości Czystogarb – Komańcza, km 29+980 – 30+730

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/116/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w miejscowości Niebocko, km 216+420-217+240

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/115/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów – Grabownica Starzeńska na terenie Gminy Adamówka, km 118+070 – 118+920

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/114/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 relacji Sieniawa – Bukowsko – Szczawne polegająca na budowie chodnika w km 0+142,72 - 0+423,47 str. prawa w m. Sieniawa”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.08.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – 13 zadań - II przetarg (1 zadanie)"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 02.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – 5 zadań - II przetarg - 2 zadania

- postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/96/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 01.08.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.08.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa:
posypywarek – 6 szt. – zadanie Nr 1
pługów odśnieżnych jednostronnych (dwulemieszowych) - 4szt. – zadanie Nr 2
pługa odśnieżnego o zmiennej geometrii do ciągnika ARION CLASS 420 CIS –
1 szt. – zadanie Nr 3

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WA/7/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w m. Narol wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/16/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102” – II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 858 Zarzecze – granica województwa podkarpackiego:
- od km 17+830 w miejscowości Dąbrowica do km 21+168 w miejscowości Sieraków,
- budowa mostu w km 23+217 wraz z dojazdami na rzece Borowina w miejscowości Sieraków Nowy, oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.


Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/17/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 219+487 – 219+907 strona lewa w m. Grabownica Starzeńska.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/26/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Jasło 13 zadań II przetarg (8 zadań)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/34/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 27.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Łańcut- 9 zadań – II przetarg (2 zadania)

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/31/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 27.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/34/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w miejscowości Sadkowa Góra w km 22+115÷ 22+715.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 982 Szczucin – Jaślany w km 22+115 – 22+443 polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania w miejscowości Sadkowa Góra.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/108/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów – 3 zadania
- zadanie Nr 1 – dostawa serwera
- zadanie Nr 2 – dostawa urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor
- zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra– Mielec
m. Dulcza- Zdziarzec w km 19+900÷ 20+600


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/106/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Mielec w miejscowości Radomyśl Wielki, km 21+807 – 22+119 - roboty wykonywane w km 21+905÷ 22+119 str. lewa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/105/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w m. Wielopole Skrzyńskie, km 37+310 – 37+900

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań II przetarg (5 zadań)”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/23/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga
- Żurawica, polegająca na budowie chodnika w km 75+972,35 – 76+236
w m. Żurawica

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/25/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 47+828,50 – 47+925,00 str. lewa i w km 48+180,00-48+259,60 str. lewa oraz w km 47+975,00 - 48+287,00 str. prawa w m. Albigowa.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/24/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej
nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/3052/243/WFU/20/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Mielec – 17 zadań" II przetarg (2 zadania)

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/95/2017

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań” - II przetarg 2 zadania

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest pod nr PZDW/WZP/243/WD/22/2017

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 25.07.2017r.opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km ok. 17+000 do km ok. 17+900 wraz zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja.”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WDT/15/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017r..
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776 – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010 - II przetarg

- Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/99/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „„Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW:
ZADANIE NR 1 RDW Jarosław, Baza Ruszelczyce
ZADANIE NR 2 RDW Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6”

Postępowanie jest prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/33/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Lubaczów – 4 zadania


- Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/94/2017- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 18.07.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 22.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na Bazie Materiałowej w m. Lisie Jamy”

Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: "PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA – SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI" – REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-7 „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW, ETAP III”

- Przedsięwzięcie stanowi wyodrębnioną część Projektu POliŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 17.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko - Bachórz – Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430”.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawę soli drogowej w roku 2017 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika przy jezdni w km 2+100 – 2+511 w m. Blizne


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/23/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480 - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590– 4+876 w miejscowości Majscowa”- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/22/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+752 - 20+884w m. Sędziszów Małopolski (ul. Grunwaldzka)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa w m. Lubaczów, ul. Mickiewicza.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Termomodernizacja oraz wymiana źródła budynku administracyjno – socjalnego na bazie RDW Mielec w miejscowości Zawada – 2 zadania.

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/31/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec w miejscowości Dachnów, km 38+796 – 39+235.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa oznakowania pionowego w roku 2017 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Lubaczów – II przetarg - (2 zadania).

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 04.07.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 08.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: km 0+380 ÷ km 1+990; km 2+320 ÷ km 3+020, km 3+320 ÷ km 6+850, realizowana w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa”.

Zadanie jest planowane do współfinansowania projektu z Regionalnego Programu Transgranicznego Interreg V-A Polska - Słowacja na lata 2014- 2020.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/3052/243/WFU/18/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+780”

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WM/27/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WRI/9/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w miejscowości Manasterz - Hadle Kańczuckie, km 171+010 – 171+675 - roboty wykonywane w km 171+010 - 171+575.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut
- Szklary w km 64+830-64+993,40 w m. Dylągówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegającą na budowie chodnika w km 8+251÷8+411 w m. Jasionów i Buków.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego – Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”

Zadanie jest planowane do współfinansowanania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 03.07.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej
Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73.

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.06.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.07.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – gr. państwa
w m. Dachnów, km 1+170 – 2+170

postępowanie prowadzone jest pod nr: PZDW/WZP/243/WD/86/2017


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu.29.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+710 – 14+060 w m. Stale

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont istniejącego ogrodzenia trwałego terenu działki o nr ewid. 5/13 Bazy Materiałowej w Nowej Dębie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne w miejscowości Stare Oleszyce, km 31+125 – 31+410 - roboty wykonywane w km 31+170 - 31+410.”


Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/85/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.


Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław w miejscowości Nielepkowice - roboty wykonywane w km 10+580 - 11+210

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Naprawa miejsc przełomowych, uzupełnienie ubytków i remont profilu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. – 3 zadania


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 12+008 – 12+316.”


Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WD/80/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.


Wyniki do przetargu na Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Narol, km 62+400 - 63+312 - roboty wykonywane w km 62+600 - 63+312

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Pustków, km 52+310-53+010

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w miejscowości Brzeźnica, km 54+610 – 54+776

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Zaborów, km 6+685 – 6+800

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont masą nawierzchni dróg dojazdowych i części placu składowego na Bazie Materiałowej w m. Lisie Jamy”

Postępowanie prowadzone pod numerem: PZDW/WZP/243/WM/28/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska
w m. Grabownica Starzeńska, km 218+190 – 218+840.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno w m. Korczyna
w km 14+940 ÷ 15+702


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 25+089-25+340 w m. Partynia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Ostrów, km 10+330 – 11+300 – roboty wykonywane w km 10+550 – 11+300

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Brzozów – Rymanów – Daliowa
w m. Jasionów , km 5+750 – 6+700

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej oraz z uzyskanie stosownych decyzji dla zadań:1. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; 2. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”; oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce – granica województwa: odcinek Lubaczów – Basznia Górna”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Grabownica Starzeńska w m. Dynów, ul. Karolówka w km 191+040 – 191+440 - roboty wykonywane w km 191+040-191+340

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Zarzecze, km 0+390 – 0+965 – zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Numer postępowania: PZDW/WZP/243/WD/66/2017

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Kańczuga, km 161+750 – 162+410 - roboty wykonywane w km 161+750 - 162+310

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w latach 2018-2020 (8 zadań).

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut
- Kańczuga - Żurawica w km 1+677,30 - 2+176,80 w zakresie budowy chodnika
w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego
i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej
wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km
- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka
i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”.
Zadanie nr 2. „Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga
- Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.06.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w km 12+300
– 13+300 w m. Bzianka, w km 16+260 – 16+630 w m. Wróblik Szlachecki
oraz w km 22+100 – 22+500 w m Rymanów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Kąty, km 18+880 – 19+480

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. gr. woj. - Adamówka, km 117+470 – 118+185 - roboty wykonywane w km 117+470 - 118+070

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”.

- Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.06.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont mostu przez potok Jabłonka w miejscowości Jabłonki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna w km 28+780”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615 - roboty wykonywane w km 23+665 - 24+465

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawę soli drogowej w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.06.2017r.oraz ogłoszone w DUUE w dniu 07.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Wykonanie dojścia do przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko - Bachórz – Domaradz w miejscowości Wapowce w km 8+070 i w 8+430”.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
Wyniki do przetargu na 1.Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w m. Jabłonka - Wydrna, km 212+570 – 213+860 - roboty wykonywane
w km 212+570 - 213+790
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 213+255
÷ 213+500 po stronie lewej w m. Jabłonka


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika pieszego w km 163+455÷163+555 wraz z zatoką autobusową
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
w m. Siedleczka”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Ulanów, km 11+950 – 12+900

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica
w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp.
– Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu
na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie.

Zadanie jest planowane do współfinansowania z EFRR w ramach Programu Operacyjnego RPO na lata 2014-2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31.05.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne –Ustrzyki Górne w km 2+305÷2+525 w m. Ustrzyki Dolne

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica w m. Padew Narodowa, km 11+900 – 12+150 str. lewa.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów– 4 zadania

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, km 467+000 – 467+931 - roboty wykonywane w km 467+140 - 467+931

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Czarna w miejscowości Bachlawa – Średnia Wieś, km 1+309 – 1+404,5, str. lewa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2017r.
Wyniki do przetargu na „Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz koncepcją remontu przepustów pod jezdnią i chodnikiem dla pieszych w miejscowości Stara Wieś w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 8+235”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2017
Wyniki do przetargu na Remont przepustu i kładki w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2017
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w km 8+131 ÷ 8+183 polegająca na budowie chodnika dla pieszych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Ocieka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w m. Pielgrzymka.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 146++868 - 147+568

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawę piasku drogowego w roku 2018, 2019, 2020 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 26.05.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne w km 19+180 w miejscowości Mołodycz

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski, km 19+210 – 20+310 – roboty wykonywane w km 19+290÷19+700 i 19+860÷ 20+310

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont nawierzchni mostu w km 0+717 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna w miejscowości Huzele

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu dojazdów i mostu przez starorzecze rzeki Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 1+102

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Szklary
w m. Giedlarowa – Biedaczów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2017r. – RDW Lubaczów”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowę DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R).

Zadanie jest współfinansowanie z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Groble i Jata, km 23+665 – 24+615

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, km 37+900 – 38+460

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 37+091 - km 37+378 w m. Dąbrówki

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2017r.
Wyniki do przetargu na „Odnowienie powłoki malarskiej balustradach mostowych zlokalizowanych na obiektach w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jasło”
- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka (Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Wiśniowa, km 26+040 – 26+191

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich – 7 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.05.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna polegająca na budowie chodnika w km 6+589-6+756 po stronie lewej w m. Hoczew.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+377÷3+483, str. lewa w m. Krasna.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na potoku bez nazwy w km 22+509 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Pielgrzymka”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 20+866÷21+114 w m. Tułkowice

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w UPUE dniu 27.04.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 29.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 171+731 w miejscowości Hadle Kańczuckie”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez PZDW

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
wykonawczej oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica - Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014- 2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE dniu 26.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla polegająca na budowie mostu na rzece Kłopotnica w km 21+206 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych
w m. Pielgrzymka.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Remont nawierzchni mostu nad rzeką Strachodzka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Dąbrowa Rzeczycka w km 0+889 w miejscowości Antoniów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew Polańczyk” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – 9 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 25.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 26.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki km 18+780 ÷ 18+844 str. Lewa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut – Szklary – budowa chodnika w km 25+853-26+032 w m. Żołynia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250
do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400
oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina – Medzilaborce – Krosno” w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja” jest „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinkach: w km 0+380 ÷ km 1+990; w km 2+320 ÷ km 3+020, w km 3+320 ÷ km 6+850 wraz z wykonaniem remontu nawierzchni na odcinkach: w km 0+000 ÷ 0+380; w km 1+990 ÷ 2+320; w km 3+020 ÷ 3+320 w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa”

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicznej V-A Interreg Polska Słowacja 2014 – 2020.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska polegającą na budowie chodnika w km 168+473÷169+390 w m. Manasterz.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem ekranów przeciwbłotnych poliwęglanowych segmentowych
- droga wojewódzka Nr 988 Babica – Warzyce w km 13+941 – 13+955,7 str. prawa w m. Strzyżów,
- droga wojewódzka Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola w km 17+094 - 17+102 str. prawa w m. Zaklików

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn w miejscowości Harasiuki – Rogóźnia, km 25+831 – 26+731.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola – 5 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Mielec – 5 zadań.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok, polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Stara Wieś” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 28+875-29+010

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 19+216÷19+320 str. prawa w m. Bukowiec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w m. Barycz w km 60+300 – 60+400 str. prawa – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Roboty remontowe części pomieszczeń na poziomie kondygnacji piwnicy budynku administracyjno – biurowego PZDW – RDW Stalowa Wola położonego w miejscowości Stalowa Wola przy ulicy Przemysłowej 6

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Jasło 13 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Ustrzyki Dolne - 6 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław - 7 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „„Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez – RDW Łańcut- 9 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 06.04.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Rymanów – 4 zadania.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW – Lubaczów – 7 zadań

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 06.04.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 11.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+607,30÷182+750 w m. Szklary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 30+797÷30+987 w m. Glinik.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”. - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem remontu dachu budynku administracyjnego RDW Łańcut oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie położonego w m. Łańcut ul. Polna 3b.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski.


- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.03.2017r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.03.2017r. i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 01.04.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont barier drogowych na drogach woj. Nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna, woj. Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego
w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań - II przetarg - Zadanie nr 5 i nr 7.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki
w ciągu DW 984”


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 28.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 31.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec –Tuszów Narodowy w km 74+644 − 2 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Ustrzyki Dolne – 12 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jarosław – 13 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka, wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Głuchy w miejscowości Polana w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 39+022”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez pbn w miejscowości Czarna Górna w ciągu drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 16+059

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Dokończenie robót budowlanych związanych z inwestycją pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski
- Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku
od km 49+932 do km 50+767- zad.nr1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872
w km 49+932 - 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097
w miejscowości Przyszów.- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – Zadanie nr 7 RDW Stalowa Wola.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Stalowa Wola – 13 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg do końca 2017 roku w zakresie organizacji ruchu

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Łańcut 10 zadań”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Mielec – 17 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Rymanów – 17 zadań.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.


- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 21.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego
– RDW Lubaczów – 10 zadań.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji UPUE w dniu 21.03.2017r. oraz ogłoszonego w DUUE w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont schodów naskarpowych przy wiadukcie w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa w km 0+443 (strona prawa)
ul. Jadernych.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2017r.
Wyniki do przetargu na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie województwa podkarpackiego – RDW Jasło 12 zadań"

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 3 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w m. Barycz w km 60+300 – 60+400 str. prawa


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW –
Zakup wraz z montażem sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych w sygnalizatorach pieszych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Remont ogrodzeń na Bazach administrowanych przez PZDW:
Zadanie Nr 1 Jasło ul. Niegłowicka 6a
Zadanie nr 2 RDW Ustrzyki Dolne z/s Ustjanowa Górna 95


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro
- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Drobne remonty mostów i przepustów na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Jarosław

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Remonty budynków administrowanych przez RDW Mielec:
ZADANIE NR 1 Naprawa tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem ścian w budynku magazynu ( warsztatu) w RDW Mielec.
ZADANIE NR 2 Wymiana zniszczonych, drewnianych okien w piwnicach budynku administracyjnego RDW w Mielcu.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w m. Nowa Dęba – etap I w zakresie wykonania robót rozbiórkowych oraz wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczną – II PRZETARG

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o roku produkcji 2017

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”


Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 03.03.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Remonty budynków administrowanych przez RDW Rymanów: Zadanie Nr 1 budynek warsztatu na bazie w Rymanowie ul. Dworska 23; Zadanie nr 2 budynek warsztatu na Bazie w Wysoczanach gm. Komańcza;

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2017 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie i po zimie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877A (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza - pomiędzy dwoma rondami)”


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Pozimowe czyszczenie nawierzchni ulic i chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 (była DK nr 19 na odc. Stobierna – Rzeszów).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w m. Nowa Dęba – etap I

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: : „Wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.”


Zadanie jest planowane do współfinansowanania projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 17.02.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Drobne remonty i usługi związane z naprawą i uprzątnięciem pasa drogowego
w sytuacjach awaryjnych oraz po godzinie 15 (od poniedziałku do piątku) i w dni wolne od pracy - 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów i remontów pojazdów i sprzętu RDW w 2017 roku – przetarg 2 (zadanie 3 oraz zadanie 5)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
Wyniki do przetargu na „Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie” - (8 zadań)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Budowę i rozbudowę DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap II.

Zadanie jest współfinansowanie z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 10.02.2017r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne: 1. Most przez potok Hoszowczyk w miejscowości Jałowe w km 4+082, 2. Most przez potok Pastewnik w miejscowości Zadwórze w km 7+352

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
Wyniki do przetargu na KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. – ZADANIE Nr 33 RDW Łańcut – droga wojewódzka nr 877 Naklik – Leżajsk - Łańcut – Dylągówka - Szklary na ulicy Żwirki i Wigury 2 w Leżajsku.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 210 ton

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 09.02.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2017r.
Wyniki do przetargu na „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2017r.
Wyniki do przetargu na „Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich – 8 zadań.”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Koszenie traw w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
(8 zadań).

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 31.01.2017r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”


- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.02.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogo wojewódzkiej nr 869

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr. państwa na odcinku dojazdu do przejścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.01.2017r.
Wyniki do przetargu na „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych o roku produkcji 2016 lub 2017”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.
Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w trzecim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku pn.: ”Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 – etap I, II, III”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2017 na terenie województwa podkarpackiego - zadanie nr II.7 – RDW Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (6 zadań)
I kwartał 2017r.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –zadanie nr 9

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2017r.
Wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –6 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonywanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących
w użytkowaniu PZDW i jednostek terenowych w 2017r. – 9 Zadań


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 19.12.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj„ zadania pn.: Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski


Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 13.12.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Obsługę, konserwację oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnych na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW w Rzeszowie w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. – 6 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zimowe utrzymanie chodników w roku 2017 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich –8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2017 na terenie województwa podkarpackiego - 3 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w roku 2016 na terenie województwa podkarpackiego – zad. I.4 RDW Jarosław, zad. III.6 RDW Lubaczów

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Obsługa systemu alarmowego, ochrona fizyczna oraz stałe monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w miejscowości Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 w km 74+644, a także współpraca w tym zakresie z zamawiającym.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP 1334R”

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.12.2016r.
Wyniki do przetargu na UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE w 2017r. – 9 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.12.2016r.
Wyniki do przetargu na 1. Zadanie Nr 1, 2 , 3 i 5 - Fizyczny dozór mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017
2. Zadanie Nr 4 - Fizyczny dozór osób i mienia Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2017.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2016r.
Wyniki do przetargu na KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE I JEDNOSTEK TERENOWYCH na lata 2017-2019r. – 32 ZADANIA


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Grupowe ubezpieczenie pracowników Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogloszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2016r.
Wyniki do przetargu na Zadanie Nr 1 ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i jednostek terenowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek oraz zwrot przesyłek niedoręczonych”.
Zadanie Nr 2 ,,Usług kurierskie” świadczone dla Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn. Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej– Etap I, II i III.

- Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 16.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Obsługę przeprawy promowej międzybrzegowej na rzece San (km 3+900)
w miejscowości Czekaj Pniowski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – Kosin Antoniów – Gorzyce na odcinku w km 23+275÷23+399 w 2016 roku, w dni robocze od godziny 6:00 do godziny 20:00, tj. 14 (czternaście) godzin.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki w km 18+728 ÷ 18+808 str. lewa - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 12+015 – 12+168 w m. Borek Stary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.
- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 222 tony.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Dostawa oznakowania pionowego w roku 2016 (II dostawa) do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wisłoka”

Planowane jest współfinansowane projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.11.2016r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont odwodnienia: - zadanie nr 1- droga wojewódzka Nr 991 Lutcza – Krosno w miejscowości Korczyna, - zadanie nr 2 – droga wojewódzka Nr 992 Jasło – gr. państwa w miejscowości Jasło

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego wraz z frezowaniem pniaków (7 zadań) IV kwartał 2016r.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50+314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 875 (ulica Tomasza Michałka) z ulicami Mickiewicza i Klasztorną w Leżajsku.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administracyjnych przez PZDW – Zakup wraz z montażem barier ochronnych w ciągu Nr 982 Szczucin – Jaślany m. Górki w km 18+728 ÷ 18+808 str. Lewa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno polegająca na budowie chodnika w km 3+197÷3+377 str. lewa w m. Krasna

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zaopatrywanie w produkty paliwowe i pozapaliwowe pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych i maszyn drogowych będących w użytkowaniu tut. Zarządu i podległych jednostek na terenie województwa podkarpackiego oraz dostawę oleju opałowego w 2017 roku – Zadanie 1-15”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza
w km 4+350 – 4+410,50 w m. GODOWA
- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 12+015 – 12+168 w m. Borek Stary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.10.2016 r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła –Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+474 – 10+558,50 str. prawa w m. Wola Baranowska

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2016r.
Wyniki do przetargu na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania – 4 zadania”
- zadanie Nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego
- zadanie Nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego
- zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
- zadanie Nr 4 – dostawa sprzętu komputerowego


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.10.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w m. Bóbrka"

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Ubezpieczenie PZDW w Rzeszowie na 2017 r. w zakresie:
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część I – drogi, budynki, budowle.
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część II – komunikacja.
-ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności PZDW za rok 2017 – część III – jednostka pływająca.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów - II przetarg.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+930 str. lewa”- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w km 182+423 – 182+593,30 w m. Szklary

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2016r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola polegająca na budowie chodnika w km 13+945 – 14+137,33 w m. Stale

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+440-7+495 str. lewa w m. Żyznów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+904 – 7+050 w m. Wojaszówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu drogowego 2ø100 w ciągu drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej Nr 889 w km 14+905 w miejscowości Nagórzany.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont stacji trafo na Bazie w Koniaczowie zasilającej bazę RDW Jarosław oraz GDDKiA O/Rzeszów, RDK Jarosław z/s w Żurawicy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont balustrady mostowej mostu w km 7+951 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków w m. Bóbrka"

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik Szklary m. Wola Dalsza w km 39+657 – 39+810 str. lewa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 38+572
– 39+430 str. lewa w miejscowości Wola Dalsza polegający na wykonaniu nawierzchni na szerokości zjazdów do posesji


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów – Nisko wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 50+568 (49+860) do km 50+640 (49+932) w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50 + 767, Zad. NR 1; Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary – Rzeka Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49 + 932 do km 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w m. Przyszów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław w km 4+262 – 4+712 w miejscowości Leżachów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów
– Dylągówka w km 65+049,70 – 65+209 str. prawa w m. Dylągówka


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.09.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 31+705÷31+778 w m. Glinik”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 208+827 – 209+577 w miejscowości Dydnia.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 35+868 – 36+175 w m. Wielopole Skrzyńskie


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w Pułanki km 29+900 – 30+300 strona prawa – roboty wykonywane w km 29+900-30+142

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegającą na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+558,5 – 11+110 str. prawa w m. Wola Baranowska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie km 33+750 – 34+500.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w m. Janowiec km 14+550-14+900.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+904 – 7+050 w m. Wojaszówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie analizy porealizacyjnej zadania pn.: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 7+145 – 7+448 w m. Bajdy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni porowatej PA8 tzw. „cichej nawierzchni” w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 na odcinku Naklik – Leżajsk

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów
– Krowica Hołodowska – gr. państwa od km 3+855 do km 3+962 ul. Mickiewicza
w Lubaczowie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 115+875 – 117+675 w miejscowości Adamówka – roboty wykonywane w km 115+875 – 117+440.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 od km 57+404,66 do km 57+636
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wraz z remontem zjazdów oraz przebudową rowu otwartego na rów kryty w pasie drogowym (dz. nr ewid. 1631) drogi wojewódzkiej Nr 985 po str. prawej w m. Kozłów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.09.2016r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie map akustycznych obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich
o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów oraz wykonanie okresowego pomiaru poziomu hałasu dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów.”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska km 160+750-161+750 w miejscowości Kańczuga, ul. Węgierska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa – roboty wykonywane w km 39+450 – 39+800 strona prawa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław - Bełżec od km 39+250 do km 39+700 strona prawa w miejscowości Dachnów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 – ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej na odcinku od km 22+146 do km 23+516,7 km, przebudowie jezdni i budowie chodnika na odcinku 22+146 do 23+067,5 km
- Remont jezdni i chodników od km 23+067,5 do km 23+516,7
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu w ciągu ul. Cetnarskiego w m. Łańcut”

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski
– Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu
na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”.
- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 21+501 – 21+541 w m. Dobrzechów” .

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: "PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDOWY NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA – SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI" – REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU POIIŚ 5.1-7 „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30/C-E 30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW, ETAP III”

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa - roboty wykonywane w km 11+730 – 11+930 str. lewa” .

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont pokrycia dachu nad częścią socjalną budynku warsztatowego wraz z wymiana drzwi zewnętrznych w Wysoczanach na bazie RDW Rymanów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Jarosław w m. Koniaczów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce - II przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 -
13+000,00 m. Wiązownica w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej
Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 11+775,00 - 13+731,10 m. Wiązownica.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła- Baranów Sandomierski –
Majdan Królewski -Nisko w km 61+300 - 61+560 ul. Głowackiego w m. Nisko

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadań pn.:
1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w km 40+470 drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w m. Polana”.

2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna od km 40+700 – 40+735 w m. Polana.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce:
Zad. Nr 1 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina;
Zad. Nr 2 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa"


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika pieszego w km 163+455÷163+555 wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Siedleczka.- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Mielec - Dębica w km 14+181 m. Padew Narodowa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut – Kańczuga – Żurawica w km 77+157 w miejscowości Żurawica”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 9+416 (strona lewa) w miejscowości Wapowce

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Drobne remonty wybranych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 47+925÷48+070 str. lewa i w km 47+925÷47+975 str. prawa w m. Albigowa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica km 57+000 – 57+800 w m. Chorzów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w km 40+640 str. lewa w m. Teodorówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica w zakresie budowy chodnika w km 2+182÷2+300 str. prawa i w km 2+285÷2+555 str. lewa w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Dokonanie analizy BRD w zakresie kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w aspekcie zasadności wprowadzenia obszaru zabudowanego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na terenie miejscowości Wapowce

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa – Jarosław km 10+580 – 10+860 w miejscowości Nielepkowice

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów- Dębica w m. Padew Narodowa km 11+730 – 12+005 strona lewa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz miejscowość Bachórz km 39+450 – 39+900 i km 40+085 – 40+157 strona prawa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk - Szklary w km 34+432 ÷ 34+679 str. prawa w m. Rakszawa.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 47+970 – 49+038 strona lewa w miejscowości Kowalówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie za 2015 rok.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880– 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie – etap I w zakresie wykonania oświetlenia placu składowego zgodnie z dokumentacja techniczną

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.
Zad. nr. 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP II od km 50+394,50 do km 50+767)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu w km 65+052 wraz z odtworzeniem rowu po str. lewej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary polegająca na budowie chodnika w km 64+993,40 - 65+209 Str. prawa w m. Dylągówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa w km 5+625÷5+962 w m. Zarzecze.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol – gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce polegającą na budowie chodnika w km 28+498÷28+698 str.lewa w m. Gorzyce.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych mostów na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont kładek przy obiektach mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce:
Zad. Nr 1 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok bez nazwy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 23+160 strona prawa w miejscowości Kalembina;
Zad. Nr 2 – remont kładki dla pieszych przy moście przez potok Pstrągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 26+276 strona lewa w miejscowości Wiśniowa"


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary km 38+572- 39+430 strona lewa w miejscowości Wola Dalsza

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2016r.
Wyniki do przetargu na „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra – Mielec w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w km 5+215 – 5+992 w m. Pławo.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - „Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli – II Przetarg

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w km 2+681-2+850,80 w m. Średnia Wieś.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Turze Pole – Buków w km 4+750 – 5+750.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 25+800 – 25+948 strona prawa w miejscowości Wiśniowa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna km 1+120 – 1+373 strona lewa na odcinku Bachlawa – Średnia Wieś

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce km 14+042 – 14+106 strona prawa w miejscowości Strzyżów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2016r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.”- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno km 13+600 – 14+940 w miejscowości Korczyna.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+110÷3+340 str. prawa w m. Godowa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 16+880– 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 29+020÷29+164.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016r.
Wyniki do przetargu na „Doraźne opróżnianie koszy ulicznych w m. Jarosław dla potrzeb RDW Jarosław”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 27+230÷27+563 w m. Łączki Kucharskie wraz z zatokami autobusowymi w km 27+260 str. prawa oraz w km 27+400 str. Lewa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 – Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w km 213+860-214+810 m. Jabłonka i w km 217+240-218+190 m. Niebocko.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 1500 i w dni wolne od pracy – 8 Zadań - II Przetarg


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont części ogrodzenia Bazy w m. Ustianowej Górnej 95 – Zadanie Nr 1
Budowa nowego ogrodzenia w granicy działki 522/5 w m. Ustianowej Górnej 95 – Zadanie nr 2

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW –„Zaprojektowanie i wykonanie dostosowania ciągu pieszego do pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów - Stalowa Wola ul. KEN w Stalowej Woli


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865
Jarosław - Bełżec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Dynów
– Grabownica Starzeńska w km 178+220 – 178+440 w m. Jawornik – Przedmieście.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW – Wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w miejscowości Ropczyce ul. 3-go Maja w km 21+605-21+630

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 986 w m. Glinik w km 32+280 – 33+250 oraz w m. Wielopole Skrzyńskie w km 34+900 – 35+550, polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa na odcinku Ropczyce – Wiśniowa etap I".

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont urządzenia dylatacyjnego na moście przez rzekę San od strony m. Krzeszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów w km 3+052 w m. Krzeszów.


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2016r.
Wyniki do przetargu na "Dostawa znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW
w Rzeszowie (RDW Jasło, Lubaczów, Łańcut, Zawada, Ustrzyki Dolne)”.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska w km 174+955 – 176+000 w m. Widaczów – Hadle Szklarskie i km 178+100 – 178+616 w m. Jawornik Przedmieście

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont przepustu pod skrzyżowaniem drogi woj. nr 989 Strzyżów - Lutcza z drogą gminną nr 112363R w km 3+897 m. Godowa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w km 211+627-212+000 w m. Dydnia

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Naprawa uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Zadanie Nr RDW Jarosław

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Czyszczenie nawierzchni ulic i chodników (letnie) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 (była DK nr 77 m. Leżajsk, ul. Mickiewicza – pomiędzy dwoma rondami).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Zabezpieczenie antykorozyjne muru zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 865 Jarosław – Bełżec km 0+270 – 0+390 m. Jarosław

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2016 r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 9+066 – 9+272 w m. Ustrobna

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2016r.
Wyniki do przetargu na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary, polegająca na budowie chodnika w km 38+120 – 38+572 w m. Dąbrówki i Wola Dalsza.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie chodnika w km 8+103,25 - 8+733,50 str. prawa w m. Pogwizdów i Medynia Głogowska oraz budowie zatoki autobusowej w km 8+251,50 str.prawa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Świadczenie awaryjnych usług w pasach dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy - 8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowę drogi woj. Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa - budowa chodnika
w km 40+638 do km 40+835 w m. Szufnarowa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa w km 31+504 – 31+625 w m. Glinik

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 17.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa
w km 6+025 – 5+204 oraz w km 6+553 – 6+627 w m. Jasionów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.05.2016r.
Wyniki do przetargu na „Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 835 odcinek Kańczuga – Szklary w km 167+593 – 168+000 m. Manasterz.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika w km 19+227÷19+590 w m. Wolica Ługowa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont wiat na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazach administrowanych przez PZDW:
Zadanie nr 1 - wiata w m. Stalowa Wola
Zadanie nr 2 - wiata w m. Lisie Jamy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2016r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na zatoce autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 2+249 – 2+305”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2016r.
Wyniki do przetargu na „Wykonanie naprawy chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla w m. Nowy Żmigród w km 29+050-29+150”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla zadań pn.:
1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 5+300 do 5+500 w m. Kuńkowce”. 2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica od km 0+100 do km 0+300 w m. Siedleszczany”. 3. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne od km 20+500 do km 20+620 w m. Czarna

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont pomieszczeń segmentu administracyjnego w budynku administracyjno-mieszkalnym w Ustjanowej Górnej 95

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Likwidacja kolein na drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski– Żurawica w km 2+915 – 3+215 w miejscowości Trzeboś.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 13+375 - 14+175 w m. Podlesie i Janowiec, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy w ramach projektu pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec od granicy województwa do początku obwodnicy m. Radomyśl Wielki".

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865
Jarosław - Bełżec.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont części drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeńska i Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica – 3 Zadania

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont nawierzchni na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna –Wołosate – Granica Państwa:
Zad. Nr 1 – most przez potok Wetlinka w miejscowości Wetlina w km 86+627;
Zad. Nr 2 – most przez potok Prowczy w miejscowości Brzegi Górne w km 94+500


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2016r.
Wyniki do przetargu na Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów
- zadanie Nr 1 – dostawa sprzętu komputerowego
- zadanie Nr 2 – dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów
- zadanie Nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego

-Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2016 r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk odc. Werynia – Dzikowiec w km 31+840 – 33+000

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Naprawa uszkodzeń drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec i Nr 867 Sieniawa – Hrebenne – Zadanie Nr 3 – II przetarg”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”

Planowane jest współfinansowane projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce – Cieszanów – Bełżec”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk”


Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”.

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap I i III””

Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
„Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa- Sokołów Małopolski - Leżajsk”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.


- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w km 20+660-20+752 w m. Sędziszów Małopolski
(ul. Grunwaldzka).

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów chroniących użytkowników dróg (bariery energochłonne, ekrany zabezpieczające, znaki interaktywne) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW - Zakup wraz z montażem oznakowania przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno w km 6+100 m. Wojaszówka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU ADMINISTROWANEGO PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 19A, 35-105 RZESZÓW

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca – Etap II – rozbudowa na odcinku Czudec - Zaborów

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 4+290,00 ÷ 4+311,90 str. lewa w m. Godowa


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Zadanie Nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016 r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 7+350÷7+440 w m. Żyznów.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez rzekę Tatyna w miejscowości Dylągówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Łańcut - Szklary w km 63+876

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew –Czarna od km 9+070 do km 9+850 oraz km 10+513 do km 10+720 w ramach projektu „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk” − 3 odcinki.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 22+243÷22+292 w m. Kożuchów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza - Krosno w km 3+800-3+946 str. prawa w m. Przybówka.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont wiat na materiały do zimowego utrzymania dróg na Bazach administrowanych przez PZDW:
Zadanie nr 1 - wiata w m. Stalowa Wola
Zadanie nr 2 - wiata w m. Lisie Jamy

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 28+810 - 31+810 na odcinku Rymanów Zdrój - Królik Polski”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - gr województwa w km 10+960-11+910 w miejscowości Ulanów, polegająca na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa DW nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn (do granicy województwa podkarpackiego na odcinku Ulanów – Sieraków)

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu przepustu drogowego ø 80 w km 27+494 drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w m. Zgórsko

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Wołosate w km 26+300 – 28+800 w m. Wisłok Wielki – Czystogarb”.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 32+560 – 36+150 na odcinku Krzemienica - Jaślany”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 „Przeworsk” do DK 94 (Gwizdaj)”

Projekt jest planowany do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 07.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie nadzoru autorskiego nad dokumentacją i realizacją zadania pn. „Przebudowa mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Korabina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+822.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont pomieszczeń socjalnych w budynku magazynowym RDW na Bazie RDW Lubaczów w m. Lisie Jamy”.
- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.04.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród - Cisna w m. Habkowce w km 35+172 - 35+220 str. prawa”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont budynku magazynowego na Bazie RDW Łańcut w m. Łańcut, ul. Polna 3b

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowę mostu przez potok Dziurdziów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna w km 7+123, na działkach nr ewid.338, 339, 500/1, 500/2, 500/3, 222, 114/1, 487, 706 w obr. ewid. Hoczew od km 7+051,67 do km 7+188,11, wraz z rozbiórką istniejącego mostu, przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci teletechnicznych, przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr DP 2258R do km 0+056,75 oraz przebudową przepustu pod drogą powiatową.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Przebudowa mostu stałego przez rzekę Wiar w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko w km 9+217 w miejscowości Wojtkowa

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Naprawę uszkodzeń drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec i Nr 867 Sieniawa – Hrebenne – 3 zadania”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w km 23+000 - 23+500 w miejscowości Pakoszówka.”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Naprawa uszkodzeń nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 6+000 – 7+800 w miejscowości Ocieka

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont zdeformowanych poboczy i krawędzi jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Jaślany w km 12+250 – 13+200 w m. Otałęż

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Pozimowe czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 (była DK nr 19 na odc. Stobierna – Rzeszów).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”
Planowane jest współfinansowane projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont budynku biurowego Bazy RDW Rymanów w m. Brzozów

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont części ogrodzenia oraz budynków Bazy RDW Jarosław w m. Ruszelczyce- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach – etap II - przetarg II.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Dokonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach wojewódzkich Województwa Podkarpackiego”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Granica Państwa”, planowanego do współfinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu obsuniętej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna w m. Polana w km 36+336 - 36+431 str. prawa.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Dostawa oznakowania pionowego w roku 2016 do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Sprzątanie śmieci z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań:
- Zadanie Nr 1 – RDW Jarosław
- Zadanie Nr 2 – RDW Jasło
- Zadanie Nr 3 – RDW Lubaczów
- Zadanie Nr 4 – RDW Łańcut
- Zadanie Nr 5 – RDW Mielec
- Zadanie Nr 6 – RDW Rymanów
- Zadanie Nr 7 – RDW Stalowa Wola
- Zadanie Nr 8 – RDW Ustrzyki Dolne

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec –Tuszów Narodowy w km 74+644
− 2 zadania.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Zakup wraz z dostawą mieszanki mineralno – asfaltowej masy na zimno do utrzymania dróg wojewódzkich – 115 ton”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016r.
Wyniki do przetargu na „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym RDW Mielec w m. Mielec, ul. Korczaka 6a”

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2016r.
Wyniki do przetargu na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767. Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów, Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP I).

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont budynków RDW Jasło w m. Jasło i w Strzyżowie
ZADANIE Nr 1 – Remont budynku administracyjnego RDW Jasło w m. Jasło, ul. Niegłowicka 6a
ZADANIE Nr 2 – Remont w budynku RDW Jasło na bazie w Strzyżowie

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 893 Lesko – Cisna:
1.Most przez potok Cisowiec w miejscowości Mchawa w km 16+290,
2.Most przez potok Roztoki w miejscowości Mchawa w km 16+610


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Szczawne:
1. Most przez potok Sanoczek w miejscowości Nagórzany w km 16+351,
2. Most przez potok Graniczny w miejscowości Bukowsko w km 16+668


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Naprawa uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 zadania

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Remonty awaryjne na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego – 8 zadań

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW Jarosław w Ruszelczycach – etap II.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia na sprzęt na Bazie RDW w Stalowej Woli.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu na wydzieloną działkę na Bazie RDW Ustrzyki Dolne w Ustjanowej.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont barier energochłonnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 897
i Nr 894 na terenie RDW Ustrzyki Dolne


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2016r.
Wyniki do przetargu na „Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego (8 zadań)”

- Zamówienie o wartości powyżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.02.2016 r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie poziomego oznakowania dróg oraz oznakowanie wybranych przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – 8 zadań


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Usługi sprzętowe do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg oraz przy robotach awaryjnych na sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
– 8 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Dostawa materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich
– 7 zadań.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Badania kontrolne laboratoryjne robót budowlanych realizowanych w 2016 roku przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Dostawa samochodów dla potrzeb PZDW w Rzeszowie (2 zadania):
- zadanie Nr 1 - samochody osobowe – 2 szt.
- zadanie Nr 2 - samochód ciężarowy – 1 szt.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Remont uszkodzonych barier ochronnych stalowych SP-06/m/1 na wiadukcie
nad koleją w Mielcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa
w km 0+532 (strona lewa obiektu, nad torami)


- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2016r.
Wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania przedsięwzięcia do użytku pn.: „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - etap I, II, III"


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy budynku portierni w RDW Łańcut.

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko na odcinku od km 49+932 do km 50+767.
Zad. nr 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 49+932 – 50+314,50 wraz z mostem na starorzeczu rzeki Łęg w km 50+097 w miejscowości Przyszów.
Zad. nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów – Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski – Bojanów - Nisko w km 50-314,50 – 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów (ETAP I ).

- Zamówienie o wartości poniżej 5 225 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania przedsięwzięcia
do użytku dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie
– Granica Województwa w km 74+119 – 76+297.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2016r.
Wyniki do przetargu na „Sprzątanie pasa drogowego ze śmieci wraz z wywozem nieczystości na wysypisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – gr państwa na odcinku dojazdu do dojścia granicznego w Budomierzu od km 17+730 do km 19+572”

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie usługi wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od km 49+932 do km 50+767:
Zad. Nr 1 na odcinku od km 49+932 do km 50+314,50 w rejonie mostu na starorzeczu rz.Łęg w km 50+097,
Zad. Nr 2 na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 w rejonie mostu na rz. Łęg w km 50+567 w m. Przyszów.

- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania.


- Zamówienie o wartości poniżej 209 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2016r.
Wyniki do przetargu na Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn drogowych będących
w użytkowaniu PZDW + RDW w 2016 roku – ( 9 zadań ):

- Zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2015r.
Wyniki do przetargu na Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.


- Zamówienie o wartości powyżej 207 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.12.2015r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie tras rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w roku 2016 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez PZDW Rzeszów
– Zadanie Nr 1;Zadanie Nr 3.

- Zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2015r.
Wyniki do przetargu na Zimowe utrzymanie w 2016r. nowo wybudowanych chodników w ciągu DW 985 m. Siedleszczany i m. Suchorzów oraz DW 872 m. Skopanie i m. Huta Komorowska.

- Zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro.

- Ogłoszenie przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2015r.
   
ostatnia wizyta: brak danych
liczba wizyt: brak danych
ostatnia aktualizacja: brak danych
redaktor:
rejestr zmian

strona do druku

 
ostatnia aktualizacja strony : 2018-11-09 08:25:08 
Strona główna Biuletynu